Skip to main content

Kapel Scheps

Deze kapel werd in 1896 gebouwd in de omgeving van het zogenaamde Hof van Scheps. De kapel werd gebouwd ter ere van de Heilige Sint-Odrada. De Heilige Odrada wordt aanroepen tegen langdurige droogte, keelpijn, oogziekten en voor de bescherming van het vee.

Legende van de Heilige Odrada
Odrada werd in de 8ste eeuw geboren in een adellijke familie aan een Frankisch Hof in Scheps. Dit vroom meisje wilde haar leven wijden aan God. Wanneer haar vader hertrouwt, mocht Odrada van haar stiefmoeder niet meer mee op jaarlijkse bedevaart naar Millegem. Daarop weet Odrada een wild paard te temmen met een lindetak en komt ze voor haar ouders in Millegem aan. Op de plaats waar ze de lindetak in de grond stak, ontspringt een bron die een genezende kracht zou hebben gehad. Achter de kapel vind je de Odrada-put met heilzaam water tegen oogkwalen en dierenziekten.

Odrada was ziek en stierf op jonge leeftijd. Ze werd na haar dood, op haar eigen vraag, opgebaard in een holle boomstam. De stam werd voortgetrokken door een ossenspan. Op de plek waar de ossen halt hielden, wenste zij begraven te worden. Pas in het Nederlandse Alem aan de Maas (provincie Gelderland) stonden de ossen stil. Haar vader liet er voor haar een basiliek bouwen. 


Frontaal tegenover de kapel staat een Lourdesgrot van imitatie-rotsstenen. In de noordelijke hoek bevindt zich een stenen Odrada-beeld op bakstenen sokkel met de vermelding “Balen aan Ste Odrada / 13 juli 1947”. Het is een getrouwe kopie van een beeld uit 1891 uit de Sint-Andrieskerk.

De grond waarop de kapel zich bevindt werd aan de kerk te Balen geschonken door de familie Lambrechts uit Vorst. Het bakstenen bouwwerk, in neogotische stijl, werd plechtig ingehuldigd op 5 november 1896, feestdag van Sint-Odrada.

BRON: Erfgoed Balen

Info:

Erfgoed Balen
Vaartstraat 29
2490 Balen
014/74 41 70
erfgoed@balen.be