Skip to main content

Pannenhuis

Het Pannenhuis is een historisch gebouw dat minstens stamt uit de 17de eeuw, ontworpen door K. Raeymaekers. Sinds 1985 is het een beschermd monument, maar het raakte eind vorige eeuw in verval. Op privé initiatief is het volledig afgebroken en in 2002 min of meer in oorspronkelijke stijl heropgebouwd.
Aanvankelijk bestond de woonst uit een houten skelet met lemen muren. In 1680 is het gebouw echter vermoedelijk versteend. Deze datum vind je terug in de bakstenen sokkel. Volgens sommigen zie je Spaanse stijlinvloeden in de gevarieerde, geometrische bakstenen patronen (vooral de strook boven de vensters). Anderen spreken van Neder-Saksische invloeden.

Het Pannenhuis deed dienst als schepenbank (een soort ontvangkantoor) van de meierij van Scheps. Een meierij is het woonhuis van een meier, een pachter die in opdracht van een landsheer de pachten en belastingen inde en toezicht hield op de karweien. De latere verbouwingen zijn te verklaren door het gebruik als accijnskantoor, brouwerij en boerderij. De schuren van de boerderij zijn verdwenen.
De naam Pannenhuis komt van het middeleeuwse woord paenhuys. Dit is afgeleid van het vroegere woord panne dat brouwketel betekende. Het Pannenhuis was banaal, dat wil zeggen dat alle dorpelingen verplicht waren daar te laten brouwen of bier te trekken. De ban was in die tijd een recht van de plaatselijke heer om zo het biercijns te innen.

BRON: Erfgoed Balen

Info:

Erfgoed Balen
Vaartstraat 29
2490 Balen
014/74 41 70
erfgoed@balen.be