Skip to main content

Sint-Andrieskerk En Toren

De huidige kerk, vermoedelijk opgericht ter vervanging van een 13de-eeuwse kapel, werd gebouwd in de periode 1444-1508. Ze werd opgetrokken in Brabantse hoog-gotiek met een koor, drie beuken, een transept en een zware westertoren. In 1526 werd ze voltooid.
Evenals de typisch Kempense toren is de kerk opgetrokken met baksteen en banden van ijzerzandsteen. Een brand teisterde het gebouw en het meubilair in 1579 en in 1684. Na de brand werden de toren en de daken in 1686 hersteld, maar de spitstoren niet. Begin 18de eeuw kreeg de kerk nieuwe gewelven. Het jaartal 1717 in de toren wijst op deze restauratie. Een grondigere restauratie had plaats in 1961-1969.
Het interieur van de kerk stamt uit verschillende tijden. Boven de portiekaltaren van 1719-1720 hangt noordelijk het vroeg 19de-eeuwse schilderij Maria Tenhemelopneming en zuidelijk het vroeg 18de-eeuwse schilderij Liefdadigheid van Sint-Cosmas en Sint-Damianus. Nicolaas Coopman maakte de geelkoperen doopvont van 1549. De twee biechtstoelen dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw en de koorlezenaar is laat 18de-eeuws.

De kerk bezit verschillende houten beelden: een 16de-eeuwse Sint-Anna-ten-Drieën, Sint-Jan de Doper, en Jezus aan het Kruis; voorts een 17de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouw met Kind, door Pieter Verbruggen, en een Sint-Sebastiaan, van omstreeks 1666. Vermoedelijk sculpteerde Jan van Elewijt omstreeks 1725 het beeld van Sint-Cosmas en Sint-Damianus. De kruisweg van terra¬cotta dateert van omstreeks 1850. Van de 17de-eeuwse schilderijen behoren Abraham ontmoet de drie engelen van 1656 door Hiëronymus III Franc¬ken en Geboorte van Jezus, Sint-Odrada en Bekering van Sint-Norbertus, drie werken uit de Vlaamse school.

De ker¬kschat bevat liturgisch zilverwerk van de 15de tot 19de eeuw, onder meer een cilindermonstrans uit de tweede helft van de 15de eeuw.
De Sint-Andreaskerk is sinds 1936 beschermd.
Openingsuren: Enkel misvieringen en evangelische aangelegenheden.
Uitzonderlijk optreden van een koor.
Te bezichtigen: Voor en na de erediensten en onder leiding van een gids.
Tijdens de zomervakantie kan je de Sint-Andrieskerk van 14u tot 17u gratis bezoeken.
Een infofolder is te verkrijgen aan de ingang van de kerk.

BRON: Erfgoed Balen

Info:

Erfgoed Balen
Vaartstraat 29
2490 Balen
014/74 41 70
erfgoed@balen.be