Skip to main content
De Rammelaars

Natuurgebied De Rammelaars

Half in deelgemeente Olmen en half in buurgemeente Ham ligt het natuurgebied De Rammelaars dat wordt beheerd door Natuurpunt. De Rammelaars is vernoemd naar de vele hazen en konijnen die er leven. Een mannetje konijn of haas is immers een 'rammelaar'.

Het gebied tussen het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen is het natste van onze Limburgse buurgemeente Ham. De kleinschalige landbouw vierde er vroeger hoogtij: hooien, bevloeien, turf steken, ijzererts winnen, hout kappen,... Het resultaat van al deze menselijke activiteiten is een variatie van vele biotopen en vegetatietypes.

Naast de Luikse beek werden vroeger hooilanden 'beweterd' of met beekwater overstroomd. Dit gebruik maakte de graslanden voedselrijker door het slib dat de beek meebracht. Toen mest nog schaars was, was dit natuurlijk mooi meegenomen. In het verleden zochten Kempenaars hier naar turf om te verbranden en naar ijzererts om te smelten. Met die ijzerertsexploitatie werden in de negentiende eeuw gouden zaken gedaan. Rond de eeuwwisseling ging het bergafwaarts. De kleinschalige uitbatingen konden de concurrentie niet meer aan. Natuurpunt zet nu de oude landbouwmethodes, waaraan zoveel dieren en planten zich hebben aangepast, verder. De Rammelaarshoeve werd de uitvalsbasis voor het beheer met grote grazers en het maaien van de hooilanden. 

Er zijn drie wandelingen door het natuurgebied De Rammelaars. Zij starten allemaal aan het NatuurHuis (Broekstraat 5b, Ham). In de zomermaanden kan je er op zondag na het wandelen altijd terecht voor een mooi aanbod aan biobieren, biofruitsappen, honing uit eigen gebied, een kleine natuurwinkel,... 

Natuurgebied De Rammelaars: Suggestielus 8,1 km

Opgelet: draag zeker waterdichte schoenen

Knooppunten:

91 13 12 90 98 95 96 97 94 93 89 88 92 91

Download hier overzicht knooppunten wandeling

Startpunt:

Startpunt: Natuurhuis De Rammelaars, Dutselaer, 3945 Ham

Bewegwijzering:

rechthoekig rood-witte borden met nummers + groene bewegwijzering 

Ondergrond:

overwegend onverhard

Extra info:

netwerk: Kempense landduinen
Honden aan de leiband toegelaten

pa ho pi hl

 

Al onze wandelingen werden gecreëerd i.s.m. de vrijwilligers van VVV Balen

Website natuurpunt Balen-Nete
natuurpuntbalen-nete.be/rammelaars